Contacts

Security Software OÜ

PEOPLE

null

Rita Käit-Vares

Board Member / Partner

+372 669 9707
rita(at)securitysoftware.ee

null

Ronnie Jaanhold

Leading Consultant / Partner

+372 669 9707
ronnie(at)securitysoftware.ee

null

Ats Onemar

Business Development Manager

+372 669 9707
ats(at)securitysoftware.ee

null

Pärt Veske

Consultant

+372 669 9707
veske(at)securitysoftware.ee

null

Marko Vidder

Consultant

+372 669 9707
marko(at)securitysoftware.ee

null

Tiit Erm

Consultant

+372 669 9707
tiit(at)securitysoftware.ee

null

Katrin Kirss

Sales Assistant

On maternity leave

null

Heiti Kruusmaa

Large Accounts Sales Manager

+372 669 9707
Mob +372 5663 7711
heiti(at)securitysoftware.ee

null

Kärt Kaldoja

Sales Assistant

 +372 669 9707
kaldoja(at)securitysoftware.ee

null

Mari Jääger

Information Security Analyst

+372 669 9707
mari(at)securitysoftware.ee

null

Helena Jürgenson

Project Manager

 +372 669 9707
helena(at)securitysoftware.ee

Our partners

Write to us

Isikuandmete töötlemine

Peame privaatsust väga tähtsaks ja kaitseme meie valduses olevaid isikuandmeid korralduslike, füüsiliste ja tehniliste vahenditega. Lähtume isikuandmete kasutamisel vaikimisi ja lõimitud andmekaitsest ettevõtte kogu tegevuse ulatuses. Töötleme isikuandmeid teenuse osutamise, turvalisuse tagamise, turunduse, müügi ja ettevõtte toimimise eesmärgil. Töötleme nende isikute andmeid, kes kasutavad, on kasutanud, on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või on muul moel meie teenusega seotud.  Kogume andmeid, mida on meile edastanud isik ise, temaga seotud organisatsioon, meie koostööpartner või mis on avalikult kättesaadavad.

Lähtume isikuandmete töötlemise headest tavadest ning õigusaktidest, mis reguleerivad isikuandmete kasutamist ja meie tegevust. Rakendame andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks meetmeid. Kasutame isikuandmeid ainult selle eesmärgi nimel, milleks oleme need kogunud, ja ainult ulatuses, milleks meil on alus. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kui on vajalik eesmärgi täitmiseks ning kustutame ebaõigeid või aegunud andmeid regulaarselt. Edastame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vältimatult vajalik teenuse pakkumiseks (tootjad, edasimüüjad, teenusepakkujad jt), ettevõtte toimimiseks või mis on nõutud õigusaktides. Hoiame isikuandmete töötlemist minimaalsel vajalikul tasemel, oma koostööpartneritega oleme kokku leppinud andmete konfidentsiaalsena hoidmise ja enamus meie koostööpartneritest töötlevad andmeid Euroopa Liidus või piisavatel andmekaitsetingimustel.

Isikul on võimalik enda andmete töötlemisega seonduvates küsimustes ja õiguste realiseerimiseks (parandamine, väljastamine jm) pöörduda meie poole kontaktidel info@securitysoftware.ee, +372 669 9707, Pärnu mnt 139f, 11317 Tallinn. Juhul kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.